Beschrijvend jaarverslag 2014

Inleiding

De stichting is op 30 januari 2009 opgericht en verleent financiële steun aan IPHC Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van de opvang van ruim 50 kinderen in het tehuis. Er heeft in 2013 geen wijziging van het bestuur plaatsgevonden.

Bestuur

Het bestuur is in 2014 8 keer bij elkaar geweest. Zoals steeds vormden de financiën, de activiteiten gericht op het verkrijgen van financiële middelen en de ontwikkelingen in het kindertehuis zelf de belangrijkste onderwerpen waarover werd gesproken. Vanuit het bestuur heeft Frank Sangers, de penningmeester, begin september een bezoek gebracht aan het tehuis.

Leny Bos

Op 21 maart overleed Leny Bos. Samen met haar man en Daniel, de pastor in Eldoret, was zij oprichter van het tehuis. Het bestuur kijkt met grote dankbaarheid terug op wat zij betekend heeft voor de kinderen in Kenia. In de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk in Oudewater zijn namens het bestuur woorden van herinnering gesproken.

Het kindertehuis

Met eigen ogen kon onze penningmeester Frank Sangers en zijn partner Mieke van der Steeg bij hun bezoek aan het kindertehuis zien, dat er hard en met veel toewijding wordt gewerkt door de staf, bestaande uit de dagelijkse leider Livingstone en 3 ouderechtparen. De kinderen maken een vrolijke indruk en zijn altijd blij wanneer mensen uit Nederland op bezoek komen. Er wordt efficiënt gewerkt met schaarse middelen. Begin 2014 is een nieuwe watertank geplaatst dankzij onze bijdrage. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd , geschonken door een Amerikaanse donateur. De agrarische projecten zijn goed op gang gekomen, hoewel de klimatologische omstandigheden soms niet meezitten. In de loop van 2014 kon ook de metaalworkshop van start gaan. Deze kon mede worden gerealiseerd door een donatie van de Stichting Luciafonds uit Oudewater. In de workshop maken jongens kennis met het vak van metaalbewerker en de producten die daar worden gemaakt, waaronder raamkozijnen, worden verkocht. Ook dit project draagt daarmee bij aan minder financiële afhankelijkheid.

Scholing

Dankzij de steun van een bevriende stichting kunnen kinderen naar het voortgezet onderwijs. Begin 2014 volgden 17 kinderen een vorm van voortgezet onderwijs. In de loop van dat jaar hebben 3 kinderen eindexamen gedaan en werden 6 kinderen toegelaten tot vervolgonderwijs. Per saldo volgen nu dus 20 kinderen dit onderwijs. Duidelijk is dat door deze steun de toekomstperspectieven van een aantal kinderen sterk worden verbeterd.

Geldwerving en activiteiten

Het is verheugend om te kunnen constateren dat ook in 2014 het kindertehuis kon rekenen op brede steun van instellingen van uiteenlopende aard: kerken, scholen, charitatieve stichtingen, winkeliers, andere bedrijven en natuurlijk veel particulieren. Daarnaast werd er een aantal acties door ons georganiseerd die ook het nodige opbrachten. Hierdoor kon 2015 financieel gezien bevredigend worden afgesloten. Trouwe gevers zijn onder meer de Protestantse Gemeente Oudewater, kinderdagverblijf Veldzicht in Hekendorp, de English Book Club en Test People. Daarnaast konden afgelopen jaar klanten van de Emté en de Jumbo statiegeld doneren aan ons project. Ook waren er bijdragen via ons kroonjarenplan. Enkele particulieren hebben zich op een fiscaal aantrekkelijke manier voor een periode van 5 jaar verbonden aan onze stichting. Informatie over deze mogelijkheid wordt vermeld op onze website. Café Averechts is een alternatieve kroeg in de vogelbuurt in Utrecht. Iedere 2 maanden kiezen zij een project dat zij steunen met de opbrengst van de fooienpot. In november en december was dat het kindertehuis. Begin 2015 werd daardoor een mooi bedrag ontvangen, waardoor onder meer de was- en toiletruimtes voor de meisjes in het kindertehuis kunnen worden betegeld, iets dat hard nodig was. In mei organiseerden wij een high tea in Hoeve Spoorzicht in Papekop, waar mooie Afrikaanse verhalen werden verteld door de Verhalencompagnie. De netto-opbrengst was € 616. In het najaar werd in het Stadskantoor van Oudewater een kunstveiling georganiseerd. De burgemeester van Oudewater, dhr.Pieter Verhoeve, trad daarbij op als veilingmeester. Een groot aantal amateur- en professionele kunstenaars droeg om niet bij met kunstwerken aan deze veiling. De opbrengst bedroeg € bijna € 3.500, een heel fraai resultaat.

Vooruitblik

Ook in de komende tijd zullen wij onze aandacht blijven richten op mogelijkheden om het tehuis financieel meer onafhankelijk te maken. Tegelijkertijd wordt het tehuis ook geconfronteerd met toenemende eisen van de Keniaanse overheid met betrekking tot de opzet en inrichting van het tehuis, hetgeen meestal gepaard gaat met nieuwe uitgaven. Financiële steun blijft daarom voorlopig nog steeds noodzakelijk. Wij blijven met groot enthousiasme werken voor dit mooie project, samen met de leiding in Eldoret.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Andere berichten