Kenia-nieuwsbrief september 2019

Wijnactie in samenwerking met Grandi Vini

Wijnwinkel Grandi Vini

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd gemeld wordt ook dit najaar weer een wijnactie gehouden. Onze ervaring met de wijnactie in 2017 was zodanig positief, dat een herhaling voor de hand lag. Ook Grandi Vini in Oudewater was direct enthousiast en verleent weer maximale medewerking. Dankzij deze sponsormedewerking zijn wij in staat u enkele goede wijnen aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Dankzij de sponsor “verdient” onze stichting op elke fles wijn die wordt verkocht een bepaald bedrag.

In de loop van oktober zult u via diverse media meer vernemen over de actie, met name over de wijnen die zijn geselecteerd en hoe u een en ander kunt bestellen. De wijnen zullen eind november worden geleverd, dus ruim voor de feestdagen. U ontvangt ook tijdig een extra nieuwsbrief met alle informatie over de actie.

Donateursborrel op 29 juni jl.

Met enige regelmaat organiseren wij een bijeenkomst voor onze donateurs. Onder het genot van een hapje en een drankje – vandaar dat we spreken over donateursborrel – worden de bezoekers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het kindertehuis in Eldoret en over de bijdrage van onze stichting daarin. Dat doen we zeker steeds nadat iemand van het bestuur op bezoek is geweest in het tehuis. Op 29 juni was er weer een aangename ontmoeting met een groot aantal donateurs in de Hoeksteen, naast de Grote kerk. In februari zijn Gijs Metz en zijn vrouw Wil op bezoek geweest in Eldoret en tijdens de borrel deed Gijs verslag over hun bevindingen. Gijs had een mooie powerpoint presentatie voorbereid, maar helaas: de beamer deed het niet. Na het nodige gepuzzel met het apparaat deed Gijs uiteindelijk zijn verhaal met ondersteuning van zijn laptop. Niet ideaal, maar beter wat dan niets en het enthousiasme en de helderheid waarmee Gijs vertelde leidde toch tot een mooi overzicht van het reilen en zeilen van

het tehuis. Een hoogtepunt van hun reis was een reünie van jongeren die inmiddels het tehuis hebben verlaten, hun scholing hebben afgemaakt en nu zelfstandig leven en werken. Allen keken met veel plezier en dankbaarheid terug op hun jarenlange verblijf in het tehuis.

Wij zijn zeker van plan in de toekomst deze bijeenkomst van tijd tot tijd te organiseren.

De reünie van jong volwassenen die als kind zijn opgegroeid in het kindertehuis was een succes.
Het weerzien van elkaar en te horen hoe het een ieder was vergaan was heel mooi.

In het zonnetje…

Naast onze vaste sponsoren, waar wij heel blij mee zijn en waar we het liefst nog meer van zouden hebben, worden we ook verrast met diversen giften.

  • Mevrouw Zevenhuizen heeft een bundel uitgegeven met gedichten en korte verhalen geschreven door haar inmiddels overleden man Wim Zevenhuizen. Van de verkoop van elke bundel was een deel voor het Keniaproject en dat leverde een mooi bedrag op. Heel hartelijk dank!
  • Een jubilaris vierde zijn 70ste verjaardag en doneerde 700 euro. Heel bijzonder!

Overweegt u een actie of heeft u ook een jubileum te vieren en wilt u daarbij informatie verstrekken over de Stichting Keniaproject? Neemt u dan contact met ons op via info@kenia-project.nl.

Jaarverslagen

Het beschrijvend- en financieel jaarverslag 2018 staan weer online op onze site. Desgewenst kunnen deze ook aan u gemaild of toegestuurd worden.

Schenkingsovereenkomst

Vrijwillige bijdragen zijn voor ons werk in Kenia onmisbaar. Wij hebben de ANBI status, want wij voldoen volledig aan de eisen die gelden. Hierdoor kunt u uw een gift aan Stichting Keniaproject aftrekken van uw fiscaal inkomen. Hierbij geldt echter een drempelbedrag.

Indien u uw donatie vastlegt in een wederzijdse schenkingsovereenkomst voor een periode van minimaal 5 jaar, dan geldt dit drempelbedrag niet meer en kunt u uw gift volledig aftrekken van uw fiscaal inkomen.

Bijkomend voordeel voor de kinderen in Kenia is dat dit natuurlijk ook meer zekerheid voor hen biedt en het mogelijk maakt om langer vooruit te plannen.Om deze reden hebben wij een door de fiscus geaccepteerde schenkingsovereenkomst opgesteld. Heeft u hier belangstelling voor of wilt u hier meer over weten? Neemt u dan even contact met ons op via de mail: info@kenia-project.nl 

Giften, klein en groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:

NL48 RABO 0352 3693 45

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze website www.kenia-project.nl
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl

 Het bestuur Stichting Keniaproject,  Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers en Esther Boer.

Beschrijvend jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 van de Stichting Keniaproject van Teus en Leny Bos

Inleiding

De stichting is opgericht op 30 januari 2009 en verleent financiële steun aan het IPCH Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van adequate opvang voor ruim 60 kinderen.

Bestuur

Het bestuur is in 2018 vijf maal bijeengekomen. Daarnaast was er tussen de vergaderingen door regelmatig contact tussen de bestuursleden over lopende zaken. Zoals steeds werd er veel aandacht besteed aan activiteiten die waren gericht op het verkrijgen van de vereiste middelen ter ondersteuning van het tehuis. Ook werd veel gesproken over extra aanvragen vanuit Eldoret voor speciale steun. De financiële verslagen vanuit het kindertehuis vormden ook onderwerp van bespreking.
In de loop van 2018 kondigde de penningmeester, Frank Sangers, aan dat hij begin 2019 voor een periode van enkele jaren zou gaan werken in de Verenigde Staten. Omdat op korte termijn niet kon worden voorzien in deze vacature is besloten dat Frank voorlopig “op afstand” nog even betrokken blijft bij ons werk in die zin, dat hij onder meer zorg zal dragen voor de regelmatige financiële overzichten. Tegelijkertijd is onze secretaris Gijs Metz tijdelijk ook tot penningmeester benoemd. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe penningmeester. Wij zijn Frank Sangers, die vanaf het begin van de stichting erbij was, veel dank verschuldigd voor het vele en positieve werk dat hij voor de stichting heeft verricht en wensen hem en Mieke alle goeds toe in zijn nieuwe bestaan.
Wij namen afgelopen jaar ook afscheid van Ria de Vor die 6 jaar lang op actieve wijze was betrokken bij diverse activiteiten. Zij trad eind december 2017 af. Ook haar danken wij hartelijk voor haar inzet en ook voor haar zoeken we een vervanger.

Het kindertehuis

Wij hebben veel indicaties dat de kinderen in het tehuis het prima naar hun zin hebben dankzij de grote inzet van de leiding van het tehuis, met name Livingstone, en de ouderechtparen die de kinderen verzorgen en begeleiden.
Na een periode van uitzonderlijke droogte volgde een periode van extreem veel regenval in Kenia. Ook in Eldoret is er veel neerslag gevallen. Als gevolg daarvan is een deel van de gemetselde muur, die het kindertehuis beschermt, ingestort en daardoor hebben dieven hun slag kunnen slaan. Vanuit onze middelen konden wij de kosten van de gestolen goederen en de reparatie van de muur vergoeden.
Livingstone kreeg helaas een ongeluk met zijn motor, dat voor hem goed afliep, maar de motor bleek te veel schade te hebben om te repareren. Er is een andere motor aangeschaft met steun van de stichting, omdat Livingstone veel moet reizen om bij voorbeeld de kinderen in het voortgezet onderwijs, die in internaatverband leven, te kunnen bezoeken. Dankzij een donatie van de Stichting Deurman kon worden overgegaan tot de aanschaf van zonnepanelen voor op het dak van het tehuis, hetgeen veel zal schelen in de elektriciteitsrekening.

Scholing

In 2018 volgden 22 kinderen het voortgezet onderwijs. Zij doen dat in internaatverband op diverse plaatsen in Kenia. Dat de kinderen niet allemaal op één school zitten, is het gevolg van het diversiteitsbeleid van de Keniaanse overheid, gericht op het plaatsen van kinderen uit verschillende stammen op dezelfde school. Deze plaatsing is een zaak van de overheid.

Geldwerving

Ook in 2018 werd de stichting weer vanuit vele bronnen gesteund. Een groot aantal mensen, kerken, bedrijven en instellingen dragen zorg voor een vrij regelmatige stroom van inkomsten. Bijzondere vermelding verdient de donatie van de Deurman Stichting, waardoor – zoals eerder al aangegeven – zonnepanelen konden worden aangeschaft. Daarnaast worden door ons activiteiten georganiseerd die eveneens inkomsten genereren. Het benefietdiner in het voorjaar was wederom een groot succes en leverde een nettobedrag van € 4.642 op. Dit resultaat kon worden bereikt door de enthousiaste medewerking van vier restaurants in Oudewater. Het lijkt er sterk op dat dit benefietdiner wortel heeft geschoten in de Oudewaterse samenleving en steeds meer mensen trekt. Via het kroonjarenplan kwam een bedrag van € 350 binnen. Aan het einde van 2018 werd door Gert van Leusden en Willemien Veldhuizen een idee ontwikkeld om kaarten te laten maken met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden zelf. Per doosje verkochte kaarten komt € 20 beschikbaar voor de stichting. Dit mooie idee heeft in de loop van 2019 al tot inkomsten geleid.

Vooruitblik

Ook in 2018 werd de stichting weer vanuit vele bronnen gesteund. Een groot aantal mensen, kerken, bedrijven en instellingen dragen zorg voor een vrij regelmatige stroom van inkomsten. Bijzondere vermelding verdient de donatie van de Deurman Stichting, waardoor – zoals eerder al aangegeven – zonnepanelen konden worden aangeschaft. Daarnaast worden door ons activiteiten georganiseerd die eveneens inkomsten genereren. Het benefietdiner in het voorjaar was wederom een groot succes en leverde een nettobedrag van € 4.642 op. Dit resultaat kon worden bereikt door de enthousiaste medewerking van vier restaurants in Oudewater. Het lijkt er sterk op dat dit benefietdiner wortel heeft geschoten in de Oudewaterse samenleving en steeds meer mensen trekt. Via het kroonjarenplan kwam een bedrag van € 350 binnen. Aan het einde van 2018 werd door Gert van Leusden en Willemien Veldhuizen een idee ontwikkeld om kaarten te laten maken met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden zelf. Per doosje verkochte kaarten komt € 20 beschikbaar voor de stichting. Dit mooie idee heeft in de loop van 2019 al tot inkomsten geleid.

Kenia-nieuwsbrief mei 2019

Reis naar Kenia

Ons bestuurslid Gijs Metz is samen met zijn echtgenote Wil Veldhuizen eind februari jl. weer in Kenia bij het kindertehuis op bezoek geweest. Dit doen zij op eigen kosten. De komende nieuwsbrieven kunt u lezen over zijn ervaringen.

Deze keer vertelt hij iets over zijn bezoek aan een kostschool in Kitale.
Van de 61 kinderen zijn er 22 op kostschool. Hier volgen zij het voortgezet onderwijs. De bekostiging hiervan wordt mogelijk gemaakt door een bevriende Oudewaterse stichting.

Gijs is op reis naar Eldoret langs geweest bij de Weaver Bird School te Kitale. Hier zijn vanuit Eldoret Bonifatius (19 jaar oud wil advocaat worden) en Julius (18 jaar wil ingenieur worden) geplaatst. Zij zitten beiden in het laatste jaar en moeten binnenkort hun eindexamen doen. In totaal zijn er 600 studenten.
Bij ons in Nederland heeft een kostschool een chique naam, dat is in Kenia zeker niet het geval. Het is er allemaal erg basic. Kijkt u maar eens naar de foto’s van de toiletten en de douches, beide zonder stromend water. Ook de slaapzaal is primitief, zij slapen er met zo’n 60 man en tijdens het bezoek was het er erg warm.

Het dagprogramma is van maandag t/m vrijdag als volgt:

– 4.30 opstaan en schoonmaken
– 6.30 ontbijt
– 8.00 tot 16.00 school met een korte lunch tussendoor
– 17.30 diner
– tot uiterlijk 22.00 hebben zij extra lessen/huiswerk
– 22.00 slapen en stilte

Op zaterdag en zondagmiddag zijn er bijlessen. Op zondagmorgen gaan zij naar de kerk.
Er zijn mogelijkheden om sport te beoefenen zoals voetbal, rugby ed. Tevens is er een eetzaal/recreatiezaal daar wordt soms een film gedraaid op een ouderwetse TV.
Maar het is natuurlijk een groot goed dat wij in staat zijn om de kinderen een opleiding te geven en zo een toekomst te bieden. De omstandigheden, die in onze ogen erg basaal zijn, maken hen niet zo veel uit.
Zij zijn gemotiveerd om verder te komen en pakken hun kans!

Keniaborrel op zaterdag 29 juni

Wij willen u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het “Huruma” kindertehuis.
Daarom willen wij u uitnodigen voor een informatieve borrel.
Op zaterdagmiddag 29 juni om 16.00 uur tot ca. 18.00 uur bent u van harte welkom in Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”. Noord-IJsselkade 9, 3421 BD Oudewater.
Onze secretaris Gijs Metz zal dan verslag doen van het recente bezoek dat hij en zijn vrouw aan het kindertehuis in Eldoret hebben gebracht. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Een hapje en een drankje staan voor u klaar.
Wij zien er naar uit om u te ontmoeten!

Opbrengst benefietdiner ruim € 5.000!

Dinsdag 2 april jl. was er weer ons jaarlijkse benefietdiner. Er hebben op deze datum 240 personen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, HEX, 3Keuken&Bar en Lumière. Samen met deze restaurants organiseerden wij voor de 4e keer het diner. Er werd een heerlijk driegangendiner aangeboden voor de prijs van € 35,-. Hiervan wordt € 20,- afgedragen ten behoeve van het Huruma Kindertehuis in Eldoret Kenia. Inclusief extra ontvangen giften leverde dit in totaal het fantastische bedrag van ruim € 5.000 op. Geld dat hard nodig is voor de lopende exploitatie van het kindertehuis en ook voor de realisatie van projecten gericht op meer zelfredzaamheid.
Het kindertehuis vangt momenteel 61 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar op.
Het bestuur van het Keniaproject is zeer ingenomen dat met name de Oudewaterse bevolking weer in zo’n grote getale is komen dineren ten behoeve van het kindertehuis.
Ook de belangeloze deelname van de vier Oudewaterse restaurants is natuurlijk fantastisch.

Wijnwinkel Grandi Vini

Opnieuw een wijnactie voor het Keniaproject

In november 2017 werd een wijnactie gehouden t.b.v. ons project.
Met enthousiaste medewerking van Grandi Vini in Oudewater konden wij een aantal mooie wijnen tegen kostprijs inkopen. De actie was erg succesvol zodat Grandi Vini en wij deze actie graag willen herhalen in het najaar van 2019.
In november a.s. bent u weer in staat om te kiezen tussen een aantal voortreffelijke wijnen. Opnieuw is Grandi Vini hierbij leverancier en adviseur.
Wellicht wordt ook weer een wijnproeverij georganiseerd zodat u de proef op de
som kunt nemen. We zullen u tijdig informeren over deze actie.

In het zonnetje.....

* Velma, de middelbare scholiere die een verkeersongeluk heeft gehad, is met
vlag en wimpel geslaagd voor haar examens, ze hoopt verder te kunnen studeren
op de universiteit.
* Het bestuur van Stichting Graalhuis kwam niet dineren maar wilde wel doneren: € 350,=!
*…en zij waren niet de enige, dus een ieder hartelijke dank voor uw (extra) gift n.a.v. onze restaurantactie.

Giften, klein en groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:
NL48 RABO 0352 3693 45

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze website www.kenia-project.nl
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl

Het bestuur Stichting Keniaproject, Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers en Esther Boer.

Restaurantactie in Oudewater

Om fondsen te werven voor de exploitatie van ons kindertehuis in Kenia organiseren wij
op dinsdag 2 april 2019 een benefietdiner in samenwerking met een aantal toonaangevende restaurants in Oudewater.

Op deze datum kunt u voor € 35,- een 3 gangen diner nuttigen bij de deelnemende restaurants.
Van de opbrengst per couvert gaat € 20,- naar de Stichting Keniaproject.
Komt u ook (weer) gezellig dineren voor het goede doel met uw partner of vrienden, vriendinnen, uw hobby-, sportclub of met collega’s.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wij en de deelnemende restaurants rekenen op volle zalen.

Reservering loopt via de onderstaande deelnemende restaurants, om zeker te zijn van een plek boek nu direct! Vermeld daarbij dat het om het benefietdiner van het Keniaproject gaat.

Hotel Restaurant Abrona

Hotel restaurant Abrona

Broeckerstraat 20, 3421 BL Oudewater  Telefoon: 0348 567 466

3 Keuken & Bar

3 Keuken & Bar

Visbrug 3, 3421 AH Oudewater, Telefoon: 0348 723 923

 HEX

Markt Oostzijde 14, 3421 AE Oudewater, Telefoon: 06-83898441

Eetcafé Lumière

Eetcafé Lumière

Westzijde 7, 3421 AN Oudewater, Telefoon: 0348 560 004

Kenia-nieuwsbrief december 2018

Lichtkaarten voor Kenia om bij weg te dromen

Lichtkaarten

‘Droomlichtjes’, onder een hemel van sterren​

Gert van Leusden en Wil Veldhuizen hebben een nieuw idee uitgewerkt, namelijk een plan om kaarten te maken met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden. Deze kaarten zijn nu klaar en Wil en Gert hopen van harte dat hun keuze van woord en beeld een ieder mag inspireren om ‘te reiken naar het licht’ en om daar een beetje bij weg te dromen. De kaarten kunnen natuurlijk verstuurd worden maar ook kunnen zij even op een mooi plekje in het zicht (licht) geplaatst worden om tekst en beeld te laten inwerken.

Het spreekt vanzelf dat wij de 20 kaarten, inclusief mooie transparante enveloppen, van harte bij u aanbevelen.
De kaarten zijn verpakt in een prachtig box en wij bieden dit aan voor de zachte prijs van 39,50 euro.
20 euro van elk verkocht boxje komt ten goede aan het kindertehuis ‘Huruma’ te Eldoret in Kenia ! Het is nu een mooie tijd om wat extra kaarten in huis te hebben dus laat het ons maar snel weten als u ervoor voelt een box aan te schaffen.
Op onze site, www.kenia-project.nl/nieuws/, kunt u de kaarten bekijken.
Het verschuldigde bedrag kunt u storten op:
NL 08 TRIO 0379432854 ten name van G.W. Metz onder vermelding van ‘Droomlichtjes’, naam, adres en aantal.
Wij zullen de kaarten natuurlijk kosteloos verzenden of even langs komen brengen.

Velma

Velma

Velma is weer helemaal hersteld van haar verwondingen van het busongeluk. De begeleiders van het tehuis hebben haar gestimuleerd om weer gewoon naar school te gaan vooral omdat ze in het examen jaar zit. Inmiddels heeft ze haar secondary school examen gedaan, de uitslag daarvan is nog niet bekend maar we hopen met haar dat ze geslaagd is!

Muur

De muur die was ingestort is inmiddels gerepareerd, in de tussentijd was er wel een bewaker aangenomen om de veiligheid van het personeel en de kinderen te garanderen.

In het zonnetje...

Emté Heijmans in Oudewater omdat u daar nog steeds uw statiegeld aan onze stichting kunt doneren.

Als u als jarige de kinderen in Kenia mee laat vieren door een gift te vragen, want dat bracht laatst € 350 euro op! U kunt bij ons promotiemateriaal aanvragen.

Gerepareerde muur

Zonnepanelen

Momenteel is men in Kenia druk in onderhandeling over de aanschaf van zonnepanelen. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van de Deurmanstichting. Livingstone heeft gekozen voor een wat duurder systeem (€ 7.000 i.p.v. € 5.000) daar dit meer toekomstig bestendig is. Ter informatie, de systemen zijn inclusief accu’s om de gewonnen energie op te slaan (terug levering aan het net kent men niet). Wij zijn nog bezig met het zoeken naar sponsoring voor de extra € 2.000.

Restaurantactie 2019

Wij zijn alweer bezig om de restaurantactie voor 2019 te organiseren een datum hebben we nog niet maar wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze website www.kenia-project.nl
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe en danken u voor de support in 2018 !

Het bestuur Stichting Keniaproject, Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers en Esther Boer.

Lichtkaarten voor Kenia om bij weg te dromen

‘Droomlichtjes’, onder een hemel van sterren

Gert van Leusden en Wil Veldhuizen hebben een nieuw idee uitgewerkt, namelijk een plan om kaarten te maken met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden. Deze kaarten zijn nu klaar en Wil en Gert hopen van harte dat hun keuze van woord en beeld een ieder mag inspireren om ‘te reiken naar het licht’ en om daar een beetje bij weg te dromen. De kaarten kunnen natuurlijk verstuurd worden, maar ook kunnen zij even op een mooi plekje in het zicht (licht) geplaatst worden om tekst en beeld te laten inwerken.
Het spreekt vanzelf dat wij de 20 kaarten, inclusief mooie transparante enveloppen, van harte bij u aanbevelen. De kaarten zijn verpakt in een prachtig box en wij bieden dit aan voor de zachte prijs van €39,50.
€20,- van elk verkocht boxje komt ten goede aan het kindertehuis ‘Huruma’ te Eldoret in Kenia !
Het is nu een mooie tijd * om wat extra kaarten in huis te hebben, dus laat het ons maar snel weten als je ervoor voelt een box aan te schaffen.

Bekijk hier hoe de kaarten eruit zien! (Het uploaden kan wat langer duren i.v.m. de bestandsgrootte.)

Het verschuldigde bedrag kun je storten op:
NL 08 TRIO 0379432854 ten name van G.W. Metz onder vermelding van ‘Droomlichtjes’, naam, adres en aantal.
Wij zullen de kaarten natuurlijk kosteloos verzenden of even langs komen brengen.

Kenia-nieuwsbrief september 2018

Ongeluk

We beginnen deze nieuwsbrief met ongelukkig nieuws. Dit is Velma, zij zit op het voortgezet onderwijs, zij heeft in mei j.l. met de schoolbus een ongeluk gehad. De schoolbus raakte in de slip en 40 kinderen liepen verwondingen op. Velma moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege de beschadiging aan haar linker oog en andere kleinere verwondingen.

Gelukkig is ze al weer aardig hersteld maar het is nog niet duidelijk of het gezichtsvermogen in het beschadigde oog weer volledig terug zal komen.
Op de foto hieronder staat Velma samen met Livingstone op Prayer day. Dit is een speciale bijeenkomst op school waar gebeden wordt voor de eindexamenkandidaten.

Ook Livingstone, de manager, heeft een ongeluk gehad met zijn motorfiets. Gelukkig is hij daarbij niet gewond geraakt, maar zijn motorfiets is wel dusdanig beschadigd dat wij momenteel bekijken of deze gerepareerd kan worden of dat er een andere oplossing moet komen.

Na een periode van uitzonderlijke droogte volgde een periode van extreem veel regenval in Kenia. Ook in Eldoret is er veel neerslag gevallen. Als gevolg daarvan is een deel van de gemetselde muur, die het kindertehuis beschermt, ingestort en daardoor hebben dieven hun slag kunnen slaan. Zij hebben bij de jongensvleugel ingebroken en daar een laptop gestolen. Ook hebben ze de opslagruimte van de metaalworkshop opengebroken en daar enkele elektrische gereedschappen meegenomen. Het is noodzakelijk dat deze muur weer zo snel mogelijk gerepareerd wordt om de veiligheid voor de kinderen en het personeel weer te garanderen.

Jaarverslagen

Het beschrijvend- en financieel jaarverslag 2017 staan weer online op onze site. Desgewenst kunnen deze ook aan u gemaild of toegestuurd worden.

Privacyverklaring

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt in dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Onze privacyverklaring is te vinden op onze site: www.kenia-project.nl

Afscheid van Ria

Ria de Vor heeft bijna 6 jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. Haar binnenkomst was bijzonder: tijdens het Heksenfestijn van 2012, waar het Keniaproject ook een marktkraam had, toonde zij bij een bezoek aan ons duidelijk belangstelling voor het project en al gauw kwam ter sprake dat wij nog een vacature hadden. Heel snel besloot zij om mee te doen. Zij was de afgelopen tijd een betrokken bestuurslid dat meewerkte aan de vele activiteiten die voor het Keniaproject zijn georganiseerd. Wij danken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Helemaal verdwijnt ze voor ons nog niet uit het zicht: zij heeft toegezegd waar nodig zo nu en dan hand- en spandiensten te verrichten. Daar zijn we natuurlijk blij mee.
Toch zouden we graag ons bestuur versterken met iemand die samen met ons meedenkt en –doet om de opvang van deze kwetsbare kinderen te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Dus heeft u belangstelling, aarzel niet: wij informeren u graag! info@kenia-project.nl of 06-24680779.

Na beëindiging middelbare school

Als de kinderen van het weeshuis hun middelbare opleiding hebben afgemaakt komen ze feitelijk op eigen benen te staan, want zij zijn dan in de regel ouder dan 18 jaar en het is niet toegestaan om boven de 18 jaar is een kindertehuis te verblijven. Natuurlijk blijft er contact en kan het weeshuis zeker nog dienen als een veilig thuis. De meeste kinderen beschouwen Livingstone als hun tweede vader en houden contact.
George is natuurlijk het meest aansprekende voorbeeld, hij heeft zijn masters in de biochemie gehaald. Maar naast hem zijn er nog 7 anderen die aan de universiteit studeren. Allemaal heel divers, van IT tot biologie en ook allemaal aan diverse universiteiten in Kenia. Zij hebben een beurs van de overheid, die op basis van hun middelbare schoolresultaten toegekend is. Het is natuurlijk prachtig dat zij deze kans krijgen, zonder de support uit Oudewater hadden zij dit nooit gekund.
Verder studeren er nog 5 aan een voortgezette hogere beroepsopleiding. Drie daarvan volgen een opleiding in de financiële sector, één wordt opgeleid tot verpleegster en dan is er natuurlijk Elisabeth die een opleiding volgt tot food en beverage manager. Zij is door een donatie van een Ouderwaters echtpaar in staat gesteld om deze twee jarige opleiding te volgen. Shirleen is gediplomeerd onderwijzeres geworden en zij is getrouwd. Oliver is beroepsvoetballer en hij speelt in Mombasa. Drie anderen werken of in een winkel of als taxi driver.
Je mag dan ook wel stellen dat allen goed terecht gekomen zijn en dit dankzij uw steun!

Giften, klein en groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:
NL48 RABO 0352 3693 45

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze website www.kenia-project.nl
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl

Het bestuur Stichting Keniaproject, Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers en Esther Boer.

Beschrijvend jaarverslag 2017

Inleiding

De stichting is op 30 januari 2009 opgericht en verleent financiële steun aan het IPHC Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van de opvang van ruim 50 kinderen in het tehuis. Het kindertehuis zelf is in 2007 geopend en het bestond in het verslagjaar dus 10 jaar. Vanuit Nederland hebben Teus en Leny Bos een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het tehuis. Inmiddels zijn beiden overleden, maar nog steeds ervaart het bestuur de positieve effecten van de enorme goodwill die Teus en Leny binnen en buiten Oudewater voor het project hebben gekweekt. Nog steeds plukken de kinderen in Eldoret daar de vruchten van.

Bestuur

Het bestuur is in 2017 zeven maal bijeen geweest. In lijn met de doelstelling van de stichting is in de vergaderingen veel aandacht besteed aan verschillende acties en publicitaire uitingen, gericht op het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen. Daarnaast zijn de ervaringen van Gijs Metz en zijn echtgenote, die begin van het jaar een bezoek brachten aan het tehuis, uitgebreid besproken.

Het kindertehuis

Belangrijkste conclusie van het bezoek van Gijs en Wil was, dat het kindertehuis er goed bij ligt, dat de kinderen er goed uitzagen en vrolijk en enthousiast waren, en dat de leiding van het tehuis met veel inzet dit belangrijke werk verricht. Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de schaarse middelen. In 2017 kon vanuit de stichting – naast de reguliere steun – twee belangrijke incidentele uitgaven worden gefinancierd. Het terrein van het tehuis is nu geheel omheind. Hierdoor wordt voorkomen dat er oneigenlijk gebruik van het terrein door mens of dier wordt gemaakt. Daarnaast kon een lang gekoesterde wens van Livingstone, de manager van het tehuis, worden gehonoreerd, nl. een motorfiets. Livingstone moet veel bezoeken brengen aan kinderen die de middelbare school volgen, Deze kinderen worden door de overheid i.v.m. de diversificatiepolitiek met betrekking het vermengen van de stammen, in diverse regio’s op een boarding school (internaat) geplaatst. Ook kan Livingstone de motorfiets gebruiken voor zijn bezoeken aan familieleden van de kinderen. Voorheen kostte het reizen veel tijd, maar de inzet van een motorfiets maakt veel tijd vrij voor andere werkzaamheden van Livingstone.

Scholing

De kinderen volgen basisonderwijs in de buurt van het tehuis. De Keniaanse overheid financiert dit onderwijs vrijwel volledig. Met steun van een bevriende stichting kunnen kinderen die zich via een test kwalificeren voor het voortgezet onderwijs dit onderwijs volgen. Zij gaan daartoe naar internaten, maar tijdens de vakantie zijn zij veelal weer in het tehuis. In 2017 volgden 21 kinderen het voortgezet onderwijs. Een aantal kinderen studeert inmiddels met een volledige of gedeeltelijke beurs van de overheid aan een universiteit. Een van hen, George Kanyi, heeft zijn bachelor in Industrial Chemistry gehaald. Hij heeft gestudeerd aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT).

Geldwerving en activiteiten

Ook dit jaar mocht de stichting zich weer gesteund weten door een groot aantal mensen, bedrijven en instellingen. Mede dankzij deze trouwe steun zijn we er in 2017 opnieuw in geslaagd voldoende middelen te generen voor het tehuis.
De stichting heeft een aantal activiteiten georganiseerd, gericht op de instandhouding en vergroting van de naamsbekendheid en op het verkrijgen van additionele middelen.
Op 18 februari was er een Keniaborrel voor donateurs en andere belangstellenden in de “Hoeksteen” in Oudewater. Daar vertelden Gijs Metz en Wil Veldhuizen over hun reis naar Kenia, fraai geïllustreerd door een fotopresentatie. Er was ruime belangstelling voor deze middag.
Op 16 maart hebben 229 mensen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, Joia en Lumière. Dankzij de loyale en belangeloze medewerking van de restauranteigenaars en de grote belangstelling vanuit de Oudewaterse bevolking kon een nettoresultaat van € 4.710 worden gerealiseerd.
Ook dit jaar heeft de stichting zich tijdens het Heksenfestijn in juni met een eigen stand gepresenteerd. Er zijn weer veel pannenkoeken gebakken en verkocht en er is met heel wat mensen gesproken over het werk van de stichting.
In november is er een wijnactie gehouden. Dankzij de enthousiaste medewerking van Grandi Vini in Oudewater was de stichting in staat een aantal mooie wijnen tegen kostprijs in te kopen. Via de lokale en regionale pers, de lokale radio en de kerkbladen werd de nodige publiciteit gegenereerd. Daarnaast werd ook een wijnproeverij georganiseerd. Het uiteindelijke resultaat was de verkoop van bijna 1.000 flessen wijn met een netto-opbrengst van iets meer dan € 2.500.
De Wereldwinkel Oudewater bood in augustus een cheque aan ter waarde van € 1.000 ter gelegenheid van de tweede verjaardag in het nieuwe pand. Vanzelfsprekend werd dit gebaar zeer gewaardeerd door de stichting.
In de tweede helft van 2017 was er een fototentoonstelling van fotograaf Jaap de Wit waarbij de opbrengst van de verkochte foto’s ten goede kwam aan het Keniaproject. De opbrengst bedroeg ruim € 100. Belangrijk was ook dat deze tentoonstelling mede bijdroeg aan de naamsbekendheid van het project.

Vooruitblik

Wij blijven met enthousiasme werken aan het Keniaproject, samen met de leiding in Eldoret. Wij weten ons gesteund door velen in en buiten Oudewater en ervaren steeds een warme belangstelling voor het wel en wee van het kindertehuis. Op termijn moet het tehuis financieel meer zelfstandigheid bereiken, maar de weg daar naar toe is lang en vaak niet zonder problemen. Bij onze bezoeken aan het tehuis blijft dit aspect een centrale rol in de gesprekken vervullen. Financiële steun blijft evenwel noodzakelijk.