Berichten

Beschrijvend jaarverslag

Jaarverslag 2019

Inleiding De stichting is opgericht op 30 januari 2009 en verleent financiële steun aan het IPCH Huruma Childrenn Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia.

Lees verder »
Nieuwsbrief

Kenia-nieuwsbrief april 2020

Kenia en de coronacrisis Tot nu toe is de verspreiding van het coronavirus in Afrika in vergelijking met andere continenten nog beperkt te noemen, maar

Lees verder »