Beschrijvend jaarverslag

Beschrijvend jaarverslag 2016

Inleiding

De stichting is op 30 januari 2009 opgericht en verleent financiële steun aan het IPHC Huruma Children Resoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van de opvang van ruim 50 kinderen in het tehuis.

Bestuur

Er heeft zich in 2016 geen wijziging in het bestuur voorgedaan. Het bestuur is in dat jaar 7 maal bijeen geweest, waarbij het genereren van voldoende financiële middelen door middel van publiciteit en speciale acties als altijd een belangrijk agendapunt was. Maar ook is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het tehuis en aan de voorbereiding van een bezoek van Gijs Metz en zijn echtgenote aan Eldoret begin 2017. In 2016 is vanuit het bestuur het tehuis niet bezocht, maar evenals in 2015 heeft een bevriende relatie, dhr.Henk Penseel, in februari een bezoek aan het tehuis gebracht. Hij was heel positief over het werk dat Daniel en Livingstone en hun mensen daar verrichten.

Het kindertehuis

Het kindertehuis is een door de Keniaanse overheid erkend en gecertificeerd tehuis. Om de drie jaar komt de inspectie langs die de staat van het onderkomen en het terrein, het welzijn van de kinderen en van het personeel onderzoekt. Uit het rapport van de inspectie bleek onder meer dat er de nodige verfwerkzaamheden dienen te worden verricht op het dak en in de meisjesslaapvertrekken en de eetzaal. Dankzij de opbrengst van de restaurantactie in maart (zie onderstaand) kon hiermee een begin worden gemaakt en inmiddels is het dak opnieuw geschilderd.

Scholing

Dankzij steun van een bevriende stichting kunnen kinderen die de basisschool verlaten en zich hiervoor kwalificeren naar het voortgezet onderwijs. Dat onderwijs vindt plaats in internaatverband maar vanuit het kindertehuis worden zij actief gevolgd en tijdens vakanties en weekends zijn de kinderen vaak weer in het tehuis. In 2016 volgden 21 kinderen het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn ook al 7 jongeren met een volledige of gedeeltelijke beurs doorgestroomd naar de universiteit.

Geldwerving en activiteiten

Een groot aantal mensen, bedrijven en instellingen zoals scholen, kerken en kinderdagverblijven steunen onze werk op regelmatige basis. Daarnaast probeert de stichting door middel van speciale acties additionele middelen te vergaren, zodat de voortgang van de werkzaamheden in het tehuis niet in gevaar komt. In maart hebben 269 gasten, verspreid over 3 restaurants in Oudewater en omgeving, genoten van een diner, waarbij € 20 per couvert bestemd was voor onze stichting. De actie was een groot succes. Er was veel publiciteit en de opbrengst bedroeg € 5.630. In het kader van het kroonjarenplan was er een 60-jarige die als verjaardagscadeau een gift voor ons tehuis vroeg. Een fraaie € 1.000 was het resultaat. In de lokale supermarkten droegen de statiegeldacties eveneens bij aan ons werk. De vrienden en vriendinnen van de Ursulakapel in Nieuwveen hebben 9 weken lang gecollecteerd voor het Keniaproject. De Ursulakapel staat op het landgoed Ursula, een zorglocatie van Ipse de Bruggen. Wij mochten het fantastische bedrag van € 1.000 ontvangen. De stichting besteedt steeds aandacht aan de naamsbekendheid van het project. Dat is een voorwaarde om de financiering elk jaar weer rond te krijgen. Genoemde restaurantactie heeft ongetwijfeld een positieve bijdrage aan de naamsbekendheid geleverd. In juni was de stichting vertegenwoordigd met een stand tijdens het Heksenfestijn. Er is met veel mensen gesproken en er is informatie gegeven over het tehuis in Eldoret. Ook blijkt steeds weer dat de periodieke nieuwsbrieven met veel belangstelling worden gelezen en zeer worden gewaardeerd.

Vooruitblik

Ook in de komende tijd zullen wij onze aandacht blijven richten op mogelijkheden om het tehuis financieel meer onafhankelijk te maken. Tegelijkertijd wordt het tehuis ook geconfronteerd met toenemende eisen van de Keniaanse overheid met betrekking tot de opzet en inrichting van het tehuis, hetgeen meestal gepaard gaat met nieuwe uitgaven. Financiële steun blijft daarom voorlopig nog steeds noodzakelijk. Wij blijven met groot enthousiasme werken voor dit mooie project, samen met de leiding in Eldoret, daarbij gesteund door velen in en (soms ver) buiten Oudewater.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Andere berichten