Beschrijvend jaarverslag

Beschrijvend jaarverslag 2017

Inleiding

De stichting is op 30 januari 2009 opgericht en verleent financiële steun aan het IPHC Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van de opvang van ruim 50 kinderen in het tehuis. Het kindertehuis zelf is in 2007 geopend en het bestond in het verslagjaar dus 10 jaar. Vanuit Nederland hebben Teus en Leny Bos een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het tehuis. Inmiddels zijn beiden overleden, maar nog steeds ervaart het bestuur de positieve effecten van de enorme goodwill die Teus en Leny binnen en buiten Oudewater voor het project hebben gekweekt. Nog steeds plukken de kinderen in Eldoret daar de vruchten van.

Bestuur

Het bestuur is in 2017 zeven maal bijeen geweest. In lijn met de doelstelling van de stichting is in de vergaderingen veel aandacht besteed aan verschillende acties en publicitaire uitingen, gericht op het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen. Daarnaast zijn de ervaringen van Gijs Metz en zijn echtgenote, die begin van het jaar een bezoek brachten aan het tehuis, uitgebreid besproken.

Het kindertehuis

Belangrijkste conclusie van het bezoek van Gijs en Wil was, dat het kindertehuis er goed bij ligt, dat de kinderen er goed uitzagen en vrolijk en enthousiast waren, en dat de leiding van het tehuis met veel inzet dit belangrijke werk verricht. Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de schaarse middelen. In 2017 kon vanuit de stichting – naast de reguliere steun – twee belangrijke incidentele uitgaven worden gefinancierd. Het terrein van het tehuis is nu geheel omheind. Hierdoor wordt voorkomen dat er oneigenlijk gebruik van het terrein door mens of dier wordt gemaakt. Daarnaast kon een lang gekoesterde wens van Livingstone, de manager van het tehuis, worden gehonoreerd, nl. een motorfiets. Livingstone moet veel bezoeken brengen aan kinderen die de middelbare school volgen, Deze kinderen worden door de overheid i.v.m. de diversificatiepolitiek met betrekking het vermengen van de stammen, in diverse regio’s op een boarding school (internaat) geplaatst. Ook kan Livingstone de motorfiets gebruiken voor zijn bezoeken aan familieleden van de kinderen. Voorheen kostte het reizen veel tijd, maar de inzet van een motorfiets maakt veel tijd vrij voor andere werkzaamheden van Livingstone.

Scholing

De kinderen volgen basisonderwijs in de buurt van het tehuis. De Keniaanse overheid financiert dit onderwijs vrijwel volledig. Met steun van een bevriende stichting kunnen kinderen die zich via een test kwalificeren voor het voortgezet onderwijs dit onderwijs volgen. Zij gaan daartoe naar internaten, maar tijdens de vakantie zijn zij veelal weer in het tehuis. In 2017 volgden 21 kinderen het voortgezet onderwijs. Een aantal kinderen studeert inmiddels met een volledige of gedeeltelijke beurs van de overheid aan een universiteit. Een van hen, George Kanyi, heeft zijn bachelor in Industrial Chemistry gehaald. Hij heeft gestudeerd aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT).

Geldwerving en activiteiten

Ook dit jaar mocht de stichting zich weer gesteund weten door een groot aantal mensen, bedrijven en instellingen. Mede dankzij deze trouwe steun zijn we er in 2017 opnieuw in geslaagd voldoende middelen te generen voor het tehuis.
De stichting heeft een aantal activiteiten georganiseerd, gericht op de instandhouding en vergroting van de naamsbekendheid en op het verkrijgen van additionele middelen.
Op 18 februari was er een Keniaborrel voor donateurs en andere belangstellenden in de “Hoeksteen” in Oudewater. Daar vertelden Gijs Metz en Wil Veldhuizen over hun reis naar Kenia, fraai geïllustreerd door een fotopresentatie. Er was ruime belangstelling voor deze middag.
Op 16 maart hebben 229 mensen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, Joia en Lumière. Dankzij de loyale en belangeloze medewerking van de restauranteigenaars en de grote belangstelling vanuit de Oudewaterse bevolking kon een nettoresultaat van € 4.710 worden gerealiseerd.
Ook dit jaar heeft de stichting zich tijdens het Heksenfestijn in juni met een eigen stand gepresenteerd. Er zijn weer veel pannenkoeken gebakken en verkocht en er is met heel wat mensen gesproken over het werk van de stichting.
In november is er een wijnactie gehouden. Dankzij de enthousiaste medewerking van Grandi Vini in Oudewater was de stichting in staat een aantal mooie wijnen tegen kostprijs in te kopen. Via de lokale en regionale pers, de lokale radio en de kerkbladen werd de nodige publiciteit gegenereerd. Daarnaast werd ook een wijnproeverij georganiseerd. Het uiteindelijke resultaat was de verkoop van bijna 1.000 flessen wijn met een netto-opbrengst van iets meer dan € 2.500.
De Wereldwinkel Oudewater bood in augustus een cheque aan ter waarde van € 1.000 ter gelegenheid van de tweede verjaardag in het nieuwe pand. Vanzelfsprekend werd dit gebaar zeer gewaardeerd door de stichting.
In de tweede helft van 2017 was er een fototentoonstelling van fotograaf Jaap de Wit waarbij de opbrengst van de verkochte foto’s ten goede kwam aan het Keniaproject. De opbrengst bedroeg ruim € 100. Belangrijk was ook dat deze tentoonstelling mede bijdroeg aan de naamsbekendheid van het project.

Vooruitblik

Wij blijven met enthousiasme werken aan het Keniaproject, samen met de leiding in Eldoret. Wij weten ons gesteund door velen in en buiten Oudewater en ervaren steeds een warme belangstelling voor het wel en wee van het kindertehuis. Op termijn moet het tehuis financieel meer zelfstandigheid bereiken, maar de weg daar naar toe is lang en vaak niet zonder problemen. Bij onze bezoeken aan het tehuis blijft dit aspect een centrale rol in de gesprekken vervullen. Financiële steun blijft evenwel noodzakelijk.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Andere berichten