Beschrijvend jaarverslag

Beschrijvend jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 van de Stichting Keniaproject van Teus en Leny Bos

Inleiding

De stichting is opgericht op 30 januari 2009 en verleent financiële steun aan het IPCH Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van adequate opvang voor ruim 60 kinderen.

Bestuur

Het bestuur is in 2018 vijf maal bijeengekomen. Daarnaast was er tussen de vergaderingen door regelmatig contact tussen de bestuursleden over lopende zaken. Zoals steeds werd er veel aandacht besteed aan activiteiten die waren gericht op het verkrijgen van de vereiste middelen ter ondersteuning van het tehuis. Ook werd veel gesproken over extra aanvragen vanuit Eldoret voor speciale steun. De financiële verslagen vanuit het kindertehuis vormden ook onderwerp van bespreking.
In de loop van 2018 kondigde de penningmeester, Frank Sangers, aan dat hij begin 2019 voor een periode van enkele jaren zou gaan werken in de Verenigde Staten. Omdat op korte termijn niet kon worden voorzien in deze vacature is besloten dat Frank voorlopig “op afstand” nog even betrokken blijft bij ons werk in die zin, dat hij onder meer zorg zal dragen voor de regelmatige financiële overzichten. Tegelijkertijd is onze secretaris Gijs Metz tijdelijk ook tot penningmeester benoemd. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe penningmeester. Wij zijn Frank Sangers, die vanaf het begin van de stichting erbij was, veel dank verschuldigd voor het vele en positieve werk dat hij voor de stichting heeft verricht en wensen hem en Mieke alle goeds toe in zijn nieuwe bestaan.
Wij namen afgelopen jaar ook afscheid van Ria de Vor die 6 jaar lang op actieve wijze was betrokken bij diverse activiteiten. Zij trad eind december 2017 af. Ook haar danken wij hartelijk voor haar inzet en ook voor haar zoeken we een vervanger.

Het kindertehuis

Wij hebben veel indicaties dat de kinderen in het tehuis het prima naar hun zin hebben dankzij de grote inzet van de leiding van het tehuis, met name Livingstone, en de ouderechtparen die de kinderen verzorgen en begeleiden.
Na een periode van uitzonderlijke droogte volgde een periode van extreem veel regenval in Kenia. Ook in Eldoret is er veel neerslag gevallen. Als gevolg daarvan is een deel van de gemetselde muur, die het kindertehuis beschermt, ingestort en daardoor hebben dieven hun slag kunnen slaan. Vanuit onze middelen konden wij de kosten van de gestolen goederen en de reparatie van de muur vergoeden.
Livingstone kreeg helaas een ongeluk met zijn motor, dat voor hem goed afliep, maar de motor bleek te veel schade te hebben om te repareren. Er is een andere motor aangeschaft met steun van de stichting, omdat Livingstone veel moet reizen om bij voorbeeld de kinderen in het voortgezet onderwijs, die in internaatverband leven, te kunnen bezoeken. Dankzij een donatie van de Stichting Deurman kon worden overgegaan tot de aanschaf van zonnepanelen voor op het dak van het tehuis, hetgeen veel zal schelen in de elektriciteitsrekening.

Scholing

In 2018 volgden 22 kinderen het voortgezet onderwijs. Zij doen dat in internaatverband op diverse plaatsen in Kenia. Dat de kinderen niet allemaal op één school zitten, is het gevolg van het diversiteitsbeleid van de Keniaanse overheid, gericht op het plaatsen van kinderen uit verschillende stammen op dezelfde school. Deze plaatsing is een zaak van de overheid.

Geldwerving

Ook in 2018 werd de stichting weer vanuit vele bronnen gesteund. Een groot aantal mensen, kerken, bedrijven en instellingen dragen zorg voor een vrij regelmatige stroom van inkomsten. Bijzondere vermelding verdient de donatie van de Deurman Stichting, waardoor – zoals eerder al aangegeven – zonnepanelen konden worden aangeschaft. Daarnaast worden door ons activiteiten georganiseerd die eveneens inkomsten genereren. Het benefietdiner in het voorjaar was wederom een groot succes en leverde een nettobedrag van € 4.642 op. Dit resultaat kon worden bereikt door de enthousiaste medewerking van vier restaurants in Oudewater. Het lijkt er sterk op dat dit benefietdiner wortel heeft geschoten in de Oudewaterse samenleving en steeds meer mensen trekt. Via het kroonjarenplan kwam een bedrag van € 350 binnen. Aan het einde van 2018 werd door Gert van Leusden en Willemien Veldhuizen een idee ontwikkeld om kaarten te laten maken met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden zelf. Per doosje verkochte kaarten komt € 20 beschikbaar voor de stichting. Dit mooie idee heeft in de loop van 2019 al tot inkomsten geleid.

Vooruitblik

Wij blijven met enthousiasme werken aan het Keniaproject, samen met de leiding in Eldoret. Wij weten ons gesteund door velen in en buiten Oudewater en ervaren steeds een warme belangstelling voor het wel en wee van het kindertehuis. Op termijn moet het tehuis financieel meer zelfstandigheid bereiken, maar de weg daar naar toe is lang en soms moeilijk  Bij onze bezoeken aan het tehuis blijft dit aspect een centrale rol in de gesprekken vervullen. Financiële steun blijft voorlopig evenwel noodzakelijk.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Andere berichten